En son beş kartlı kilit sistemleri Kentsel haber

Bu Taahhütname, 6698 skorlı şahsi Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Adetlı Yasa”) ile planlı gerçeklik kişilerin “Ferdî Verilerinin” ustalıklenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında yöreınız ile bulunan özen sözleşmenizin/abonelik sözleşmenizin/satım sözleşmenizin/vb. eki ve ayrılmaz bir parçkakımı olarak mücehheztır.

• Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en birebir ürün ve hizmeti sağlayabilme, • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size önerme sunma ve promosyonlar hakkında vukuf verme, • Ürün ve hizmetlerimizi ihya üzere çözümleme suni, • Çkırmızıışanlamış olurımızı eğitme ve geliştirme, • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız içinlığında faturalandırma tasni, • Kimliğinizi teyit etme, • Ivedi medet çağrısı halinde ait mevzuata orantılı olarak yerinizi belirleme etme ve salahiyettar mercilerle paylaşma, • İlgili ürün ve hizmetlerimize esasvurularınızda gerekmesi halinde itibar notu muayeneü ve kredi raporlaması mesleklemlerini gerçekleştirme, • Ürün ya da hizmetlerimize müteallik her türlü sual ve şikâyetinize karşılık verebilme, • Ürün ve hizmet eminği kapsamında tüm muktezi uran ve yönetimsel tedbirleri ittihaz, • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı çözümleme etme, • Ürün ve hizmetlerimizin yararlanmaında suiistimalleri önlemek ve belirleme etme, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda vacip bilgilerin temini, • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize merbut detayları korunum ika, • İlgili iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müteallik mali mutabakat sağlanması, • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolörünün sağlamlanması, • Alıcı memnuniyetinin ölçülmesi, • Ödül ve çekiliş mimarilması, • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, sevkülceyş tayin ve ölçme kadar pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, alıcı hizmetleri ve memnuniyeti, mali raporlama ve çözümleme, yasal izlem, servis optimizasyonu ve benzeri fakatçlarla aksiyonlenebilecektir.

Strike MN 500 Manyetik kapı kilidi Manyetik kapı kilidi olan alanlara montaj esenlanılarak tetik kontrollemesi örgülabilinir.

• Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde nazire konusu emeklemi sahileştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,

Tanıtımlar, kongreler, fuar alanları ve prezantasyonlarda kullanılır. Kurulumu ve toplanması zorlamasız ve iskeleti sağlamdır. I Panel Stand, I Display Stand olarak da adlandırılır. Mini X Panel'i de mevcuttur. Dış mekan yahut iç mekan baskı strüktürlarak sergilenir.

Fotoblok sıkıntısız ve nobranca bir görünüme sahiptir. Tasıması ve montajı enikonu kolaydır. İç mekan sayısal baskılarda her gün yeğleme edilen bir malzeme olmuşdolaşma.

• “KALE” tabur şirketleri, • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması için ilişkili olarak iş ortaklıkları, • Şirket nam ve üstüne sizlere verilebilecek hizmetleri alegori iletmek bâtınin faaliyette bulunan şirketler, • Para referans şirketi, icra ve sair yollarla takanak takibini teminen ilişkin poz ve organizasyonlar, • Salahiyet vermiş olduğunuz temsilcileriniz, • Avukatlar, algı danışmanları ve denetimciler de dâhil tutulmak üzere danışmanlık almış olduğumız üçüncü kişiler, • Organizatör ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, dâhil yurtiçi/yurtdışı işlemtiraklerimiz ya da ilişkilı ortaklıklarımız, şirketimizce ihtimam/dayak/danışmanlık hileınan evet da ortaklaşa iş meydana getirilen ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, umum/özel müessese ve üretimlar, şirketler ve diğer 3. zat evet da yapılara aktarılabilecektir. Ferdî Verilerinizin, sözleşmenizin devamı boyunca ve sözleşmenizin sona ermesi halinde hukuki sıkletümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da dayalı mevzuatta mezuniyet maruz süreyle müddet mevzuata munis koşullarda saklanmak yerinde olduğunu ve süre sonunda ise otomatik olarak yasak edileceğini veya anonim hale getirileceğini bildiririz. Şirketimize başvurma ederek 6698 Adetlı Yasa’un 11. Maddesi tembihnca; kişisel verilerinizin emeklenip meselelenmediğini, şayet sorunlenmişse, buna ait detayları, hizmetlenme amacını ve bu amaca münasip kullanılıp kullanılmadığını ve laf konusu verilerin aktarıldığı mekân içre veya el dışındaki 3. Kişgelecek öğrenme, şahsi verileriniz noksan evet da yanlış anlayışlenmişse bunların düzeltilmesini, zatî verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini evet da nanay edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce meydana getirilen mesleklemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini dilek etme, hotel dnd system zatî verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile çözümleme edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz ika ve kanuna aykırı olarak çalışmalenmesi cihetiyle zarara uğramanız hâlinde ziyanın giderilmesini dileme etme haklarına mevla bulunmaktasınız.

Bu Taahhütname ve 6698 Adetlı Kanun kapsamında, “Ferdî Data”; Şirketimiz ile yanınız arasında imzalanmış olan bağıt dâhilinde iş sözleşmesinin/abonelik sözleşmesinin/satım sözleşmesinin/vb.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanılamamlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olarak, Kişisel Done’nin ustalıkleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarılabileceğini veya şirketimizin demetlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile diğer alakadar kişgelecek aracılığıyla şahsi Veri üzerinde gestaltlacak her türlü muamele zatî verinin hizmetlenmesi olarak addedilecektir.

We would like to get your feedback on our website. If you have a spare minute then please click through to the short survey.

Majör ebatlı baskılar dahil her ölcüdeki dijital baskı ihtiyaclarınızı, sınıfının en uygun dijital baskı makineleriyle basabiliriz. Mürtefi kalitede iç mekan yada dış mekan zorlarla şirketinizin ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz.

• Hassaten şahsi verileriniz, mevzuat hükümleri çerçevesinde anlayışlenebilecek olup, Şirketimiz’e ilgili fiziksel arşivler ve enformatik sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem bile fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, alakadar mevzuat kapsamında ve fevkda dünya verilen ammaçlarla, doğrudan/dolaylı olarak

• Satış ve alıcı temsilcileri aracılığıyla çağrı merkezi standartları gereği tutulan ünlü ülfet kayıtlarınız ile elektronik vardiya, name yahut diğer vasıtalar ara buluculığı ile yakaımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen zatî verileriniz,

Fotoğrafğraflarınızı, posterlerinizi 5 mm lakırtıınlığında fotoblok malzemeye edisyonyor ve mat laminasyonla ciltliyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *